אם ברצונכם לבדוק היבטים שונים במערכת זוגית פוטנציאלית או קיימת, תוכלו להשתמש בכלי הבא "מספרי השותפות" כדי לעשות זאת. לתשומת לבכם, זהו כלי אחד מיני רבים. התאמה זוגית נבחנת במספר בדיקות, אך זהו כלי נחמד להתרשמות ראשונית.